Vés al contingut

Secretaria - Solicituds

SECRETARIA

Sol·licituds

Selecciona el tipus de sol·licitud i emplena els camps que es mostraran a continuació.

· Comproveu les vostres dades abans d'enviar.

· Tots els camps del formulari marcats amb * són obligatoris.

· Un cop finalitzat el procés rebreu un missatge de confirmació de la sol·licitud.

· En un termini aproximat de 5 dies hàbils rebreu un correu electrònic per avisar-vos que podeu passar a recollir el vostre certificat a la Consergeria del centre.

· El certificat de nivell C de català no es pot tramitar en línia, l'heu de sol·licitar presencialment seguint les instruccións que trobareu aquí.

Ompliu tots els camps obligatoris i adjunteu els certificats o els documents necessaris per resoldre la vostra sol·licitud. Podeu adjuntar tants documents com faci falta.

Un cop revisada la documentació es farà la resolució corresponent que s’enviarà per correu electrònic.

Ompliu tots els camps obligatoris i adjunteu els certificats o els documents necessaris per resoldre la vostra sol·licitud. Podeu adjuntar tants documents com faci falta.

Un cop revisada la documentació es farà la resolució corresponent que s’enviarà per correu electrònic.

· Comproveu les vostres dades abans d'enviar.

· Tots els camps del formulari marcats amb * són obligatoris.

· Un cop finalitzat el procés rebreu un missatge de confirmació de la sol·licitud.

L’alumnat de batxillerat perquè no els corri la convocatòria l’han de presentar abans de finalitzar el mes d’abril.

Es poden carregar un nombre il·limitat de fitxers en aquest camp.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: jpg, png, pdf, doc, docx.
El camp és obligatori si l'alumne/a és menor d'edat
El camp és obligatori si l'alumne/a és menor d'edat

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

Sol·licita el certificat de
Si heu marcat "Altres certificats" especifiqueu quin tipus de certificat voleu. També podeu especificar els aclariments que cregueu convenients per fer el certificat (dades que hi ha de constar, per quin tràmit el necessiteu...).
He de presentar el certificat a institucions de fora de Catalunya

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ D'UNITATS FORMATIVES O MÒDULS PROFESSIONALS DE CICLES

Que vulgueu disposar la convalidació dels mòduls o unitats formatives següents:
És obligatori annexar un document dels estudis cursats. L’alumnat que acredita estudis superats a l’Institut Ronda no cal que adjunti el certificat signat electrònicament, només cal adjuntar un document on es faci constar aquest fet.
Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: jpg, png, pdf, doc, docx.
Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: jpg, png, pdf, doc, docx.
Es poden carregar un nombre il·limitat de fitxers en aquest camp.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: jpg, png, pdf, doc, docx.

SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ DE LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

Exposo:
1. Que acredito experiència laboral per a l’exempció de la formació pràctica en centres de treball.
2. Que acompanyo la sol·licitud dels documents següents (marca la casella corresponent):

Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: jpg, png, pdf, doc, docx.
Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: jpg, png, pdf, doc, docx.
Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: jpg, png, pdf, doc, docx.
Que m’atorgueu l’exempció (selecciona l'opció corresponent):
de la formació en centres de treball del cicle formatiu que curso.

SOL·LICITUD GENERAL

Es poden carregar un nombre il·limitat de fitxers en aquest camp.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: jpg, png, pdf, doc, docx.

SOL·LICITUD DE BAIXA

Heu d'acceptar la Política de privacitat del lloc web per poder enviar el formulari.