Vés al contingut

Batxillerat - Projecte curricular

BATXILLERAT

Projecte curricular

Batxillerat (de 16 a 18 anys)

El Batxillerat comprèn dos cursos acadèmics. És l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior (estudis universitaris o cicles formatius de grau superior)

En l’organització del currículum del Batxillerat s’aplica el Decret 171/2022, del 20 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.

El Batxillerat s’organitza en diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives.
Hi ha tres modalitats de batxillerat:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia
  • Arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa).

El nostre centre ofereix les dues primeres modalitats.

Organització Curricular del Batxillerat a l’Institut Ronda:

1r de batxillerat

Matèries comunes (12 h)

Llengua i literatura catalana I (2 h)

Lengua y literatura castellana I (2 h)

Llengua estrangera I (3 h)

Filosofia (2 h)

Educació física (2 h)

Tutoria (1 h)

Matèries de modalitat (9 h)

Científic-tecnològic

Humanístic-social

Franja 1 (3 h)

Matemàtiques I

Matemàtiques aplicades a les CCSS I

Llengua i cultura grega I

Franja 2 (3 h)

Geologia i Ciències Ambientals I

Física I

Economia

Llengua i cultura llatina I

Franja 3 (3 h)

Biologia I

Tecnologia i Enginyeria I

Hª del món contemporani

Matèries optatives (9 h)

Franja anual

Franja 1

(Escollir-ne una, elecció anual)

(3 h)

Química I

Dibuix Tècnic I

Literatura universal

Funcionament de l’empresa 

Optativa trimestral

Franja 2

(escollir-ne una, elecció trimestral)

(3 h)

Reptes i investigació científica

Creació literària

Matemàtica aplicada

Segona llengua estrangera (Francès, Alemany)

Opció 5 (altres): Convalidacions d’estudis d’idiomes, de música, de dansa o de dedicació intensiva a l’esport...

Optativa trimestral

Franja 3

(escollir-ne una, elecció trimestral)

(3 h)

Biomedicina

Robòtica i Programació

Ciutadania, política i dret

Comunicació audiovisual

Psicologia

Religió

Tercera llengua estrangera (Xinès)

Opció 5 (altres): Convalidacions d’estudis d’idiomes, de música, de dansa o de dedicació intensiva a l’esport...

 

2n de batxillerat

Matèries comunes (14 h)

Història de la filosofia (3 h)

Llengua i literatura Catalana II (2 h)

Lengua y literatura castellana II (2 h)

Llengua estrangera II (3 h)

Història (3 h)

Tutoria (1 h)

Matèries de modalitat (12 h)

Científic-tecnològic

Humanístic-social

Franja 1 (4 h)

Matemàtiques II

Matemàtiques aplicades a les CCSS II

Llengua i cultura grega II

Franja 2 (4 h)

Geologia i Ciències Ambientals II

Física II

Funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci

Llengua i cultura llatina II

Franja 3 (4 h)

Biologia II

Tecnologia i Enginyeria II

Geografia

Literatura catalana

               

Matèries optatives (4 h)

Optativa (4 h)

Es pot triar entre:

Química II

Dibuix Tècnic II

Hª de l’art

Literatura castellana

Segon idioma: Francès, Alemany i Xinès

Una cada trimestre de les ofertes lligades a ODS: Població i prosperitat, Entorn sostenible, Pau, justícia i corresponsabilitat.

Treball de recerca