Vés al contingut

Secretaria - Altres tramits

SECRETARIA

Altres tràmits

Sol·licitud general
Sol·licitud general (menors d'edat)
Sol·licitud de baixa al centre
Justificant d'assistència a una tutoria
Sol·licitud certificat del nivell C de català (instruccions)

Cicles formatius

Tràmit sol·licitud Documentació a adjuntar
Sol·licitud exempció pràctiques model Vida laboral i per l'exempció del 50% o 100% cal adjuntar certificat de l'empresa o contracte de treball on hi consti les tasques desenvolupades i entregar-ho a la secretaria del centre.
Sol·licitud de convalidació de mòduls model Cal adjuntar certifcat dels estudis cursats i / o currículum estudis cursats i entregar-ho a la secretaria del centre
Justificant d'assistència a un examen model  
Sol·licitud renúncia matrícula model Renúncia a mòduls i/o unitats formatives
Autorització per facilitar informació acadèmica de l'alumnat major d'edat model  

ESO i Batxillerat

Tràmit model documentació a adjuntar
Sol·licitud de reducció de màteries d'ESO per cursar estudis de música model Certificat del conservatori o centre professional o de l'escola de música autoritzada
Sol·licitud de reducció de màteries d'ESO per pràctica esportiva intensiva  model Certificat del Consell Català de l'Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent
 
Sol·licitud de reducció de màteries de Batxillerat. BMU1 model Certificat del conservatori o centre professional
Sol·licitud de reducció de màteries de Batxillerat. BMU3 model Certificat de l'escola de música autoritzada
Sol·licitud de reconeixement de màteries de Batxillerat per pràctica esportiva intensiva  model Certificat del Consell Català de l'Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent
Sol·licitud de baixa model Per Batxillerat perquè no corri la convocatòria s'ha de sol·licitar abans de finalitzar el mes d'abril