Vés al contingut

ESO - Projectes

PROJECTES DEL CENTRE

Projectes d'ESO

PROJECTE ATLES

ATLES pretén ser l'eix vertebrador d'una nova manera d'enfocar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'Institut Ronda de Lleida. Suposa utilitzar la metodologia de treball per projectes, propiciant que les activitats d’aprenentatge organitzin els continguts d’aprenentatge entorn a problemes o temes basats en la realitat que ens envolta, afavorint que els nostres alumnes s’impliquin i es responsabilitzin del propi aprenentatge i, el que és més important, que aprendre tingui un sentit més proper a la realitat.

OBJECTIU: LA TERRA!

Es tracta d’una proposta oberta i flexible, encapçalada pels departaments de Ciències Socials, Ciències Naturals, Llengüa Catalana i Castellana i Idioma, però tots els departaments hi poden participar a través de les seves àrees.
Els projectes s’han de retroalimentar del treball que es fa a cada assignatura. Cada projecte serà, així mateix, viu, flexible, horitzontal i en construcció constant. Hi ha implicada la direcció del centre i tot l’equip docent, però també volem establir ponts amb les famílies i l’entorn.
El projecte de 1 ESO té com a fil conductor, el tema: El món on vivim amb el títol “Objectiu: La Terra!”

CRONOS

Es tracta d’una proposta oberta i flexible, encapçalada pels departaments de Ciències Socials, Ciències Naturals, Llengüa Catalana i Castellana i Idioma, però tots els departaments hi poden participar a través de les seves àrees.
Els projectes s’han de retroalimentar del treball que es fa a cada assignatura. Cada projecte serà, així mateix, viu, flexible, horitzontal i en construcció constant. Hi ha implicada la direcció del centre i tot l’equip docent, però també volem establir ponts amb les famílies i l’entorn.
El projecte de 2 ESO té com a fil conductor, el tema: D'on venim? amb el títol “Cronos”.

ESCAC & MAT

ESCAC & MAT és un projecte inter-disciplinar durant el qual els alumnes dissenyaran una sèrie de personatges amb el rerefons del Renaixement per tal de desenvolupar una història en la que puguin aplicar els coneixements adquirits des de totes les diferents matèries.
Es tracta de que entenguin que en la vida, com en els escacs, és necessària una estratègia i conèixer el món que ens envolta en totes les seves facetes ( art, música, economia, ciència, tecnologia, llengua,...) per tal de anar evolucionant en la vida amb èxit.

ITINERARI IDEA

Proposem un itinerari per a l’alumnat de 4t d’ESO que mostra una preferència per un aprenentatge social i humanístic, amb curiositat i inquietud pel món empresarial i de la comunicació. Es tracta d’oferir una sèrie d’aprenentatges dintre d’unes matèries determinades que portin a l’alumne/a a conèixer els aspectes principals de creació i de funcionament d’una empresa, entenent que l'empresa pot ser un projecte personal de vida, o bé una empresa en el sentit estricte de la paraula.

FIRST LEGO LEAGUE

FIRST LEGO League (FLL) és un repte internacional que desperta l'interès dels joves per la ciència i la tecnologia.
FLL utilitza desafiaments temàtics per involucrar els joves, de 10 a 16 anys, en la investigació, la resolució de problemes, i la ciència.
Els pilars del programa són els Valors FLL que emfatitzen el aprendre dels altres companys, la competició amistosa, l'aprenentatge i la contribució a la societat.
Els participants en FLL:

  • Dissenyen, construeixen, proven i programen robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®.
  • Investiguen i resolen els mateixos desafiaments que els científics d'avui.
  • Apliquen conceptes de matemàtiques i ciències en la vida real.
  • Desenvolupen les habilitats i competències del s. XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació.
  • Hi participen i es diverteixen en tornejos i celebracions en format esportiu.

FIRST LEGO League 'és molt més que robots!