AMPA

Què és l'AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’IES Ronda neix en el primer curs (1992-1993) de funcionament de l’institut i, des del començament, ha col·laborat activament en el desenvolupament del centre, recolzant-lo en la definició i construcció del que és i significa actualment el Ronda.

L’associació s’anomenà, inicialment, Associació de Pares d’Alumnes (APA) de l’IES Ronda i els seus funcionament i estructura es van anar establint segons avançaven els cursos escolars. En el curs 2002-2003 es decideix donar-li forma legal i s’elaboren els Estatuts, ja sota la denominació d’AMPA, que són aprovats en l’assemblea ordinària celebrada el 21 d’octubre de 2003, d’acord amb la normativa que regula les associacions de pares i mares d’alumnes (Decret 202/1987) i les associacions (Llei 7/1997).

L’AMPA de l’IES Ronda està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1700/L.

La nostra associació està afiliada, des del seu inici, a la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES Ronda
C/ Henri Dunant, 3 25003 Lleida
973 26 83 24
ampa@insronda.cat

Junta

CÀRREC NOM
Presidenta Olga Roca
Tresorer Laura Sanjuán
Secretari Joan Pere Vera
Vocal Mireia Martí
Vocal Magda Greoles
Vocal Cristina Escudero
Vocal Eva Tresánchez
Vocal Mari Solé
Vocal Iván Rabassa

Serveis que oferim

Més informació