Beques per ensenyaments postobligatoris

Convocatòria beques ensenyaments postobligatoris

Sol·licitud de beques per ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, Cicles de
Grau Mitjà i Grau Superior)

Resolució de beques BTX i CICLES curs 2020-2021
(propostes que han comunicat  els SS.TT. d'Educació)
Proposta de resolució de beques-0 Proposta de resolució denegatòria de beques-0
Proposta de resolució de beques-1 Proposta de resolució denegatòria de beques-1
Proposta de resolució de beques-2 Proposta de resolució denegatòria de beques-2
Proposta de resolució de beques-3 Proposta de resolució denegatòria de beques-3
Proposta de resolució de beques-4 Proposta de resolució denegatòria de beques-4
Proposta de resolució de beques-5 Proposta de resolució denegatòria de beques-5
Proposta de resolució de beques-6 Proposta de resolució denegatòria de beques-6
Proposta de resolució de beques-7 Proposta de resolució denegatòria de beques-7
Proposta de resolució de beques-8  
Proposta de resolució de beques-9