Intervenció de l’alumnat del CFGS d’Integració Social a famílies vulnerables de ESCLAT. Associació Solidaritat i Serveis Santa Teresina.

També s'ha  posat en marxa un servei de suport i acompanyament en la cerca de feina, potenciant la inserció laboral mitjançant les xarxes socials i altres recursos. 
Esperem poder continuar l'any vinent.

Alumnat participant: Amal Rabhi Jied, Andrea Roxana Gioada, Isabel Cabos Álvarez, Mariama Diaby Diallo, Marina Vázquez Sánchez, Najoua Rabah Taleb i Pilar Comesaña Tereñes.
Tutora a l’Institut Ronda: Míriam Orobitg Torrelles
Tutora de l'Associació ESCLAT: Isabel Montanera Grau

FELICITATS PER LA INICIATIVA!!