Documents de centre

En aquesta secció podeu visualitzar i descarregar la documentació estratègica del centre.

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

PLC (Projecte Lingüístic de Centre)

NOFC (Normes d'Organització i Funcionament de Centre)