Blog FP INSRONDA

FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Espai informatiu i de difusió dels projectes i aprenentatges realitzats a l'aula i amb entitats de la ciutat de Lleida i província, potenciant el treball col·laboratiu i comunitari.

Web del projecte