Distribució curricular

A l’Institut Ronda s’imparteixen Cicles Formatius de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, quatre cicles de grau superior i un cicle de grau mitjà que donen accés a l’exercici de les professions relacionades amb els àmbits professional i de treball propis de cada cicle.

Dins d’aquesta família podeu trobar:

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència (CFGM)
Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística (CFGS)
Tècnic/a Superior en Educació Infantil (CFGS)
Tècnic/a Superior en integració social (CFGS)
Tècnic/a Superior en Mediació Comunicativa (CFGS)

Prezi i vídeos informatius

Distribució curricular de cada cicle