Acredita't

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2019/20

JA ESTÀ OBERT EL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA 2020

L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar, en l'àmbit de l'Atenció a les Persones amb Dependència a domicili i en institucions sociosanitàries (10 places), i en Animació Sociocultural i Turistica-Lleure), (40 places)

El següent enllaç és per fer la preinscripció:

http://acreditat.gencat.cat

Procediment per fer la preinscripció:

Quan entreu en aquest enllaç, veureu que hi ha escrit en vermell un espai on diu sol·licitud de preinscripció. Heu de clicar a sobre d'ell i heu d'anar on posa "PAS 1". A sota diu "per internet", a la dreta hi ha un requadre que diu "ves-hi" de color vermell. Comenceu a omplir la sol·licitud i quan ja la tingueu plena heu de clicar a "envia sol·licitud", si no no quedarà enregistrada. Una vegada hàgiu fet això, us donarà l'opció d'imprimir-la.
Paral·lelament a tot això ja podeu anar preparant la documentació que  surt al PAS 2, juntament amb el PDF que hi ha en aquest pas i portar-ho al centre on heu demanat fer l'Acreditació en primer lloc.

Aquesta documentació pot presentar-se al centre demanat en primera opció, presencialment o mitjançant correu electrònic, un cop escanejada. La documentació original s'ha de presentar al centre on heu sol·licitat en primera opció per fer-ne la verificació.

Presentació de documentació

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de la justificació de la bonificació del preu públic.
- Fotocòpia de la Vida Laboral de la Seg.Social Actualitzada.
- Fotocòpia del darrer contracte de treball en l'àmbit de la dependència o lleure.
- Certificat de tasques de l'empresa/es.

Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 4 al 12 de febrer de 2020. La documentació s'ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels Serveis Territorials d'Educació que corresponguin al centre escollit en primera opció.

JA TORNEM A REACTIVAR EL PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DESPRÉS DEL CONFINAMENT PEL COVID-19, FENT ÚS SEMPRE DE LES VIES TELEMÀTIQUES TANT PER LA CONSULTA A LLISTAT D'ADMESOS COM PER LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ. EN BREU ES FACILITARÀ EN AQUESTA PÀGINA WEB UN CORREU TANT PER L'ÀMBIT D'OCI COM PEL DE DEPENDÈNCIA, PER TAL DE PRESENTAR LES AL·LEGACIONS, SI CALEN, A LES PUBLICACIONS DE RESULTATS TANT PROVISIONALS COM DEFINITIUS.

 • Publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció:  26 de maig de 2020
  • Termini de al·legacions: del 27/05/2020 al 11/06/2020
  • Publicació dels resultats definitius d'admesos en llista d'espera i exclosos de la preinscripció: el dia 30 de juny

Per totes aquelles persones que estiguin interessades en presentar una sol·licitud pel procès d'acreditació de competències professionals 2020 fora de termini, poden fer-ho al centre on volen realitzar l'acreditació a través d'aquests dos documents fins el dia 18 de juny. La resolució d'aquestes sol·licituds es publicarà el dia 30 de juny juntament amb el llistat definitiu de les sol·licituds que van fer-ho dintre de termini i telemàticament.

Sol.licitud de preinscripció en paper.
Presentació de documentació.

LLISTAT DE PERSONES ADMESES ,  RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ.
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES, RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ ÀMBIT DEPENDÈNCIA
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES. RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ ÀMBIT LLEURE

Per tal de presentar al·legacions a les publicacions de resultats posem a disposició dels aspirants dos correus, un per cada àmbit:

insronda_acreditat_dependencia@insronda.cat
insronda_acreditat_lleure@insronda.cat

PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA SOL·LICITUDS PRE-INSCRIPCIÓ

LLISTAT ADMESOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO DEPENDÈNCIA.

LLISTAT ADMESOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO LLEURE.

LLISTAT EXCLOSOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO LLEURE.

DOCUMENTS INFORMATIUS PEL PROCEDIMENTS ASSESSORAMENT/AVALUACIÓ:

Titulacions que condueixen a les professions regulades

Qüestionaris avaluació.

Manual qüestionaris avaluació competències tècniques

- Guia informativa de l'aspirant.

- Dossier trajectòria professional.

- Ordenació preinscripció.

- Instruccions pagament.

- Pla de difusió.

- Sessió informativa.

- Sol·licitud Reclamació inscripció

Per tal de presentar al·legacions a les publicacions de resultats posem a disposició dels aspirants dos correus, un per cada àmbit:

insronda_acreditat_dependencia@insronda.cat
insronda_acreditat_lleure@insronda.cat

FASE ASSESSORAMENT

PELS CANDIDATS ADMESOS A LA FASE D’ASSESSORAMENT

 • Calendari de les sessions informatives (online): dia 9 de juliol a les 16:30h i inscripció a la fase d’assessorament (S'enviarà enllaç a través de correu electrònic de la reunió a tots els aspirants admesos per google calendar).
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: 8 de setembre 
 • Dependència
 • Lleure
 • Inici de les sessions d’assessorament: 8 de setembre (Cada assessor convocarà a cada aspirants en sessions on-line)
 • Reclamació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: del 9 al 23 de setembre. S'adjuntarà sol·licitud de reclamació.
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’assessorament: 29 de setembre.
 •    -Dependència
 •    -Lleure
 • Sessions d’assessorament: del 9 de setembre al dia 9 d’octubre

FASE AVALUACIÓ

PELS CANDIDATS ADMESOS A LA FASE D’AVALUACIÓ

 • Inscripció a la fase d’avaluació: del 9 de setembre al dia 9 d’octubre.(Instruccions pagament fase avaluació)
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació: 14 d’octubre 
 • Publicació del calendari de les sessions d’avaluació: 14 d’octubre
 • Reclamacions: del 15 al 28 d’octubre
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’avaluació: 3 de novembre
 • Publicació del resultat provisional d’avaluació: 18 de novembre
 • Reclamacions: del 19 de novembre al 2 de desembre 
 • Publicació del resultat definitiu d’avaluació: 15 de desembre 
 • Lliurament de certificats/itinerari formatiu/emplenament enquesta satisfacció aspirants: del 19 de novembre al 22 de desembre.

EN AQUEST ENLLAÇ,TENS TOTA LA INFORMACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU SOBRE AQUESTA CONVOCATORIA D´ACREDITA'T.