Acredita't

https://www.youtube.com/watch?v=HAECgTiOLpU&feature=youtu.be

¡¡¡¡¡¡NOTA IMPORTANT SOBRE HABILITACIÓ PERSONAL AUXILIAR APSD¡¡¡¡¡¡¡

ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència.

 CONVOCATORIES OBERTES.

 • ACREDITAT AAC OBERTA 2021
 • Tenim oberta una nova convocatòria d’avaluació i reconeixement de competències. Serà una convocatòria oberta per trimestres, al llarg dels quals es podrà fer la preinscripció de forma continuada, flexibilitzant així l’accés a tota aquella persona que vulgui obtenir l’acreditació de competències, incloses les persones que hagin pogut quedar excloses en la convocatòria actual ACC 20-21.
 • Les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud de preinscripció, del 25 de gener fins al 31 de març de 2021, per al primer bloc d'oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s'adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.
   
 • Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit, els quals es detallen a l'annex 2. No obstant si alguna persona vol presentar-se a més d'un àmbit, haurà de presentar la sol·licitud per als altres àmbits amb una peticio generica.
   
 • En formalitzar la preinscripció, les persones candidates obtenen el resguard de la sol·licitud que els arribarà al correu electrònic que hagin especificat en la sol·licitud de preinscripció. El codi de la sol·licitud permet identificar-se per fer consultes.

 CONVOCATORIES TANCADES

ACREDITAT AAC 20-21

Preinscripció

La preinscripció consta de dos passos:

 1. Emplenar la Sol·licitud de preinscripció (1 al 28 de setembre), accessible a través del web Acredita’t. http://acreditat.gencat.cat  Una vegada tramitada la sol·licitud s’obté un resguard de la sol·licitud, que cal conservar durant tot el procediment.
 2. Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació justificativa  dels requisits de participació-escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica de l’àmbit del centre demanat en primera opció (3 al 30 de setembre). Es poden consultar les adreces de correu electrònic dels diferents àmbits d’Acredita’t de cada centre en el web Acredita’t.

Podeu consultar els següents documents per a tenir més informació sobre la convocatòria:

Terminis

 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020
 • Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de 2020.
 • Publicació del resultat provisional de la preinscripció. a partir del 17 de novembre de 2020.
 • Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de cada centre.

  Nota: La preinscripció està tancada. Al Gener s´obrirà de nou una convocatoria anomenada convocatoria oberta 2021. Més informació a l´apartat: convocatoria oberta 2021".

Resultats definitius de la preinscripció

 • Resultats definitus de la preinscripció (17 de desembre de 2020). 

Consulteu el llistat ordenat per sol·licitud de preinscripció, on a la darrera columna trobareu el centre que se us ha assignat per a realitzar la fase d’assessorament i avaluació per l’acreditació de competències. L’assignació de centre s’ha fet d’acord amb el municipi informat a la preinscripció per tal de facilitar la mobilitat dels aspirants.

Els aspirants admesos al procés iniciaran la fase d’assessorament al gener al centre assignat.

Pels aspirants admesos al procés i assignats a l’INS RONDA de Lleida, la segona setmana de gener es farà  una sessió informativa (telemàtica) del procés d’assessorament i avaluació. A partir de l’11 de gener es  podrà consultar en aquest web, la data exacta de la sessió, i els aspirants rebreu una notificació per correu electrònic amb l’enllaç a la reunió.

A la web del centre assignat també trobareu la informació de com formalitzar la inscripció a la fase d’assessorament.

 

Calendari Orientatiu del procés ACREDITA’T

 • 17 de desembre 2020 publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos
 • Gener 2021: reunió informativa sobre el procés per a tots els aspirants admesos.
 • Gener – febrer: fase d’assessorament.
 • Març – abril: fase d’avaluació.
 • Juny: entrega dels certificats d’acreditació i finalització del procés.
 • INFORMACIÓ ACREDITA’T-2019/20

  JA ESTÀ OBERT EL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA 2020.

  L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar, en l'àmbit de l'Atenció a les Persones amb Dependència a domicili i en institucions sociosanitàries (10 places), i en Animació Sociocultural i Turistica-Lleure), (40 places)
  El següent enllaç és per fer la preinscripci
  http://acreditat.gencat.cat
  Procediment per fer la preinscripció:

  Quan entreu en aquest enllaç, veureu que hi ha escrit en vermell un espai on diu sol·licitud de preinscripció. Heu de clicar a sobre d'ell i heu d'anar on posa "PAS 1". A sota diu "per internet", a la dreta hi ha un requadre que diu "ves-hi" de color vermell. Comenceu a omplir la sol·licitud i quan ja la tingueu plena heu de clicar a "envia sol·licitud", si no no quedarà enregistrada. Una vegada hàgiu fet això, us donarà l'opció d'imprimir-la.

Paral·lelament a tot això ja podeu anar preparant la documentació que  surt al PAS 2, juntament amb el PDF que hi ha en aquest pas i portar-ho al centre on heu demanat fer l'Acreditació en primer lloc.

Aquesta documentació pot presentar-se al centre demanat en primera opció, presencialment o mitjançant correu electrònic, un cop escanejada. La documentació original s'ha de presentar al centre on heu sol·licitat en primera opció per fer-ne la verificació.

Presentació de documentació

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de la justificació de la bonificació del preu públic.
- Fotocòpia de la Vida Laboral de la Seg.Social Actualitzada.
- Fotocòpia del darrer contracte de treball en l'àmbit de la dependència o lleure.
- Certificat de tasques de l'empresa/es.

Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 4 al 12 de febrer de 2020. La documentació s'ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels Serveis Territorials d'Educació que corresponguin al centre escollit en primera opció.

JA TORNEM A REACTIVAR EL PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DESPRÉS DEL CONFINAMENT PEL COVID-19, FENT ÚS SEMPRE DE LES VIES TELEMÀTIQUES TANT PER LA CONSULTA A LLISTAT D'ADMESOS COM PER LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ. EN BREU ES FACILITARÀ EN AQUESTA PÀGINA WEB UN CORREU TANT PER L'ÀMBIT D'OCI COM PEL DE DEPENDÈNCIA, PER TAL DE PRESENTAR LES AL·LEGACIONS, SI CALEN, A LES PUBLICACIONS DE RESULTATS TANT PROVISIONALS COM DEFINITIUS.

 • Publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció:  26 de maig de 2020
  • Termini de al·legacions: del 27/05/2020 al 11/06/2020
  • Publicació dels resultats definitius d'admesos en llista d'espera i exclosos de la preinscripció: el dia 30 de juny

Per totes aquelles persones que estiguin interessades en presentar una sol·licitud pel procès d'acreditació de competències professionals 2020 fora de termini, poden fer-ho al centre on volen realitzar l'acreditació a través d'aquests dos documents fins el dia 18 de juny. La resolució d'aquestes sol·licituds es publicarà el dia 30 de juny juntament amb el llistat definitiu de les sol·licituds que van fer-ho dintre de termini i telemàticament.

Sol.licitud de preinscripció en paper.
Presentació de documentació.

LLISTAT DE PERSONES ADMESES ,  RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ.
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES, RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ ÀMBIT DEPENDÈNCIA
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES. RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ ÀMBIT LLEURE

Per tal de presentar al·legacions a les publicacions de resultats posem a disposició dels aspirants dos correus, un per cada àmbit:

insronda_acreditat_dependencia@insronda.cat
insronda_acreditat_lleure@insronda.cat

PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA SOL·LICITUDS PRE-INSCRIPCIÓ

LLISTAT ADMESOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO DEPENDÈNCIA.

LLISTAT ADMESOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO LLEURE.

LLISTAT EXCLOSOS SOL.LICITUD PRE-INSCRIPCIO LLEURE.

DOCUMENTS INFORMATIUS PEL PROCEDIMENTS ASSESSORAMENT/AVALUACIÓ:

Titulacions que condueixen a les professions regulades

Qüestionaris avaluació.

Manual qüestionaris avaluació competències tècniques

- Guia informativa de l'aspirant.

- Dossier trajectòria professional.

- Ordenació preinscripció.

- Instruccions pagament.

- Pla de difusió.

- Sessió informativa.

- Sol·licitud Reclamació inscripció

Per tal de presentar al·legacions a les publicacions de resultats posem a disposició dels aspirants dos correus, un per cada àmbit:

insronda_acreditat_dependencia@insronda.cat
insronda_acreditat_lleure@insronda.cat

FASE ASSESSORAMENT

PELS CANDIDATS ADMESOS A LA FASE D’ASSESSORAMENT

 • Calendari de les sessions informatives (online): dia 9 de juliol a les 16:30h i inscripció a la fase d’assessorament (S'enviarà enllaç a través de correu electrònic de la reunió a tots els aspirants admesos per google calendar).
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: 8 de setembre 
 • Dependència
 • Lleure
 • Inici de les sessions d’assessorament: 8 de setembre (Cada assessor convocarà a cada aspirants en sessions on-line)
 • Reclamació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: del 9 al 23 de setembre. S'adjuntarà sol·licitud de reclamació.
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’assessorament: 29 de setembre.
 •    -Dependència
 •    -Lleure
 • Sessions d’assessorament: del 9 de setembre al dia 9 d’octubre

FASE AVALUACIÓ

PELS CANDIDATS ADMESOS A LA FASE D’AVALUACIÓ

 • Inscripció a la fase d’avaluació: del 9 de setembre al dia 9 d’octubre.(Instruccions pagament fase avaluació)
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació: 14 d’octubre 
 • Publicació del calendari de les sessions d’avaluació: 14 d’octubre
 • Reclamacions: del 15 al 28 d’octubre
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’avaluació: 3 de novembre
 • Publicació del resultat provisional d’avaluació: 18 de novembre.
 • Dependència.
 • Lleure
 • Reclamacions: del 19 de novembre al 2 de desembre 
 • Publicació del resultat definitiu d’avaluació: 15 de desembre 
 • Dependencia
 • Lleure
 • Lliurament de certificats/itinerari formatiu/emplenament enquesta satisfacció aspirants: del 19 de novembre al 22 de desembre
INSTRUCCIONS PER SOL.LICITAR CERTIFICAT PROFESSIONALITAT

   

 Els aspirant poden consultar el procediment per sol.licitar el certificat de professionalitat en aquest enllaç

 

EN AQUEST ENLLAÇ,TENS TOTA LA INFORMACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU SOBRE AQUESTA CONVOCATORIA D´ACREDITA'T.