REUNIÓ INFORMATIVA PER LES FAMÍLIES AMB ALUMNAT A 2N ESO (dimecres 15 maig)