Assessorament i Reconeixement

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic

Carta de compromís de qualitat dels serveisVeure carta
 
CALENDARI 2018/19 

Sol·licitud al Servei d'assessorament
- fotocopia DNI
Entregar a consergeria de l'Institut Ronda de  3-09-18 al 03-11-18
Reunió informativa 25/9/18.A l´Institut 18h.
Sol·licitud al Servei de reconeixement S'entregarà personalment quan s'hagi superat la fase d'assessorament

ASSESSORAMENT
PREU DEL SERVEI: 60€
BONIFICACIÓ: 30 € (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ: 0 € (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).
Model d´inscripcio al procediment.
Model de solicitud al procediment

RECONEIXEMENT
PREU DEL SERVEI: 18€ per unitat formativa
BONIFICACIÓ: 9 € per unitat formativa (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ:  (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).
Model d´inscripcio al procediment
Model de sol.licitud al procediment

OFERTA DE PLACES 2018 FAMÍLIA SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CICLES FORMATIUS NÚMERO DE PLACES
GS EDUCACIÓ INFANTIL 0
GM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA  
30
GS ANIMACIO SOCIOCULTURAL 0
GS INTEGRACIÓ SOCIAL 10

Publicació del calendari previst del servei  d’assessorament: 
25 de setembre de 2018
Data sessió informativa del servei d’assessorament: 25/9/18
Informació del Departament d’Ensenyament
Web Departament

  • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
  • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)

Per més informació podeu enviar un missatge al formulari de contacte (accedir al formulari)
18/12/18
Encara tenim places lliures, aprofita aquesta convocatoria per reconeixer la teva experiència professional.