Acredita't

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2019/20

JA ESTÀ OBERT EL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA 2020

L'Institut Ronda  participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar , en l´àmbit de l'Atenció a les Persones amb Dependència a domicili i en institucions sociosanitàries (10 places), i en Animació Sociocultural i Turistica-Lleure), (40 places)

El següent  enllaç és per fer la preinscripció:

http://acreditat.gencat.cat

Procediment per fer la preinscripció:

Quan entreu en aquest enllaç, veureu que hi ha escrit en vermell un espai on diu sol·licitud de preinscripció. Heu de clicar a sobre d'ell i heu d'anar on posa PAS 1. A sota diu "per internet" , a la dreta hi ha un requadre que diu "ves-hi"de color vermell. Comenceu a omplir la sol·licitud i quan ja la tingueu plena heu de clicar a "envia sol·licitud", si no no quedarà enregistrada. Una vegada hàgiu fet això,us donarà l'opció d'imprimir-la.
Paral·lelament a tot això ja podeu anar preparant la documentació que  surt al PAS 2, juntament amb el PDF que hi ha en aquest pas i portar-ho al centre on has demanat fer l´Acreditació en primer lloc.

Aquesta documentació pot presentar-se al centre demanat en primera opció, presencialment o mitjançant correu electrònic, un cop escanejada. La documentació original s'ha de presentar al centre on heu sol·licitat en primera opció per fer-ne la verificació.

Presentació de documentació

.Fotocópia del DNI.
.Fotocopia de la justificació de la bonificació del preu pùblic.
.Fotocópia de la Vida Laboral de la Seg.Social Actualitzada.
.Fotocopia del darrer contracte de treball en l´àmbit de la dependència o lleure.
.Certificat de tasques de l'empresa/es.

Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 4 al 12 de febrer de 2020. La documentació s'ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels Serveis Territorials d'Educació que corresponguin al centre escollit en primera opció.

JA TORNEM A REACTIVAR EL PROCEDIMENT D´ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DESPRÉS DEL CONFINAMENT PEL COVID-19, FENT ÚS SEMPRE DE LES VIES TELEMÀTIQUES TANT PER LA CONSULTA A LLISTAT D´ADMESOS COM PER LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ.EN BREU ES FACILITARÀ EN AQUESTA PÀGINA WEB UN CORREU TANT PER L´ÀMBIT D´OCI COM PEL  DE DEPENDÈNCIA, PER TAL DE PRESENTAR LES AL.LEGACIONS, SI CALEN, A LES PUBLICACIONS DE RESULTATS TANT PROVISIONALS COM DEFINITIUS.

  • Publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció:  26 de maig de 2020
    • Termini de al.legacions: del 27/05/2020 al 11/06/2020
    • Publicació dels resultats definitius d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció: el dia 30 de juny

Per totes aquelles persones que estiguin interessades a presentar una sol.licitud pel proces d´acreditació de competències  professionals 2020 fora de termini, poden fer-ho al centre on volen realitzar l´acreditació a través d´aquests dos documents fins el dia 18 de juny. La resolució d´aquestes sol.licituds es publicarà el dia 30 de juny juntament amb el llistat definitiu de les sol.licituds que van fer-ho dintre de termini i telematicament

-Sol.licitud de preinscripcio en paper.
-Presentació de documentació.

LLISTAT DE PERSONES ADMESES ,  RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ.
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES, RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ ÀMBIT DEPENDÈNCIA
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES. RESULTAT PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ ÀMBIT LLEURE

Per tal de presentar al.legàcions a les publicacions de resultats posem a disposició dels aspirants dos correus, un per cada àmbit:

insronda_acreditat_dependencia@insronda.cat
insronda_acreditat_lleure@insronda.cat